lokalizacja i dane firmy

DIETOTERAPIA-FITOTERAPIA
mgr Marta Kmiecik-Drzazga
ul. Wojska polskiego 12/2 „Pałacyk”, I piętro
56-400 Oleśnica

 

NIP 8811460389
REGON 380070233
mBank PL 88 1140 2004 0000 3802 7761 6364

 

Udogodnienia dla Pacjenta:
– duży, bezpłatny parking
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 rejestracja

 

W DNIACH 27.09 – 14.10.2019

GABINET NIECZYNNY

 

konsultacja odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym

 

tel. 725 236 447 (poniedziałek – piątek)

e-mail: kontakt@dietoterapia-praktyczna.pl

 

polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU

  www.dietoterapia-praktyczna.pl

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Polityka prywatności portalu Dietoterapia-praktyczna ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych klientów.

    2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu jest Marta Kmiecik-Drzazgę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DIETOTERAPIA – FITOTERAPIA MARTA KMIECIK-DRZAZGA (NIP: 8811460389) z siedzibą w Oleśnicy (56-400) pod adresem ul. Wojska Polskiego 12/2, adres e-mail: kontakt@dietoterapia-praktyczna.pl zwana dalej „Administratorem”.

    3. Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego klienta, który ujawnił swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy udostępnianych na stronie bądź za pośrednictwem poczty e-mail są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

    4. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ochrony uzasadnionych praw i roszczeń Administratora.

   1. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA

   1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe dietoterapia-praktyczna.pl

   2. Odwiedzający może przeglądać strony internetowe portalu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

   3. Dane osobowe klienta zbierane są po ich wprowadzeniu przez klienta za pośrednictwem udostępnionego formularza rejestracyjnego konta, formularza zmiany danych konta lub kontaktu za pośrednictwem poczty-email, a także w ramach bieżącego świadczenia usługi.

   4. Podczas przeglądania przez odwiedzającego stron portalu po uzyskaniu zgody zbierane są dane dotyczące odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

   1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne.

    2. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest: (1) uprzednia zgoda klienta, (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, (3) konieczność realizacji umowy, której klient jest stroną lub podjęcia na żądanie klienta działań przed jej zawarciem.

   1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez klienta zmierzających do złożenia zamówienia dotyczącego określonej usługi, albo korzystania z usługi.

   2. W dostępnych na stronach internetowych i formularzu rejestracyjnym klient decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora i dla prawidłowej realizacji ewentualnych zobowiązań kontraktowych.

   3. W celu realizacji zobowiązań umownych Administratora, będzie on po uzyskaniu stosownej zgody, przetwarzał następujące dane osobowe klienta: imię, nazwisko, wiek, wzrost, waga, stan zdrowia, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, adres IP.

   4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

   5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz przenoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez klienta.

   6. Wykonywanie uprawnień klienta, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

   1. POLITYKA COOKIES

    1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego lub portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego).

    2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

     1. identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych na stronie Administratora,

     2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania,

     3. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego lub portalu,

     4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego lub portalu.

    3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę sklepu internetowego lub portalu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

    4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

    1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego lub portalu (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu serwisem, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących odwiedzających stronę sklepu internetowego lub portalu. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności portalu podlegają prawu polskiemu.

   2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

   3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

     1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

     2. dostęp do konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,

     3. certyfikat SSL.